టీచర్స్ కావలెను - చ్చత్రపతి షాహు మోడరన్ ఇంగ్లీష్ స్కూల్ - మహారాష్ట్ర


జై vashanavi మాతా సంస్థ

చ్చత్రపతి షాహు మోడరన్ ఇంగ్లీష్ స్కూల్ (CBSE)

జీలు చౌక్ , బై - పాస్ రోడ్ మురుద్-413510, డిస్ట్ లాతూర్ (మహారాష్ట్ర)
Mauli ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ (CBSE)
టీచర్స్ కావలెను :
ఇంగ్లీష్ - 3 అర్హత - B.Sc/B.A/M.A, B.ed
మాథెమాటిక్స్ - 3 అర్హత B.sc/M.sc, B.ed
సైన్సు  - 3 అర్హత  B.sc/M.sc, B.ed
సోషల్  - 3 అర్హత B.sc/M.sc, B.ed
ఆర్ట్-క్రాఫ్ట్  - 2 అర్హత  B.F.A
మ్యూజిక్  - 2 అర్హత B.A in Music
ఫిసికల్ టీచర్ - 2 అర్హత  C.ped/B.ped

వెల్ క్వాలిఫైడ్ , hardworking , competent & devoted candidates are కావలెను
నోట్: హిందీ , ఇంగ్లీష్ కంపల్సరిగా కావలెను
మీకు సంబంధించిన వివరాలను ఇ మెయిల్ id ద్వారాపంపించగలరు: aditi270810@gmail.com
సంప్రదించాల్సిన నెంబర్లు : 09168835959, 09158185590, 09766397070

No comments:

Post a Comment