లేడీ టెలి కాలర్స్ మరియు ఫ్రంట్ ఆఫీస్ స్టాఫ్


తెలుగు బాగా మాట్లాడే లేడీ టెలి కాలర్స్ , రిసెప్షనిస్ట్, కౌన్సిలర్స్, డేటయెంట్రీ, కావలెను అర్హత : 10th to PG Location: అమీర్‌పేట్, Dilsukhnagar, Secunderabad, వయసు:  18 to 30

క్యాట్‌గిరి : లేడీ టెలి కాలర్స్ , రిసెప్షనిస్ట్, కౌన్సిలర్స్, డేటయెంట్రీ,

అర్హత : 10th to PG

Location: అమీర్‌పేట్, Dilsukhnagar, Secunderabad

వయసు:  18 to 30

సంప్రదించావల్సిన నెంబర్లు: 9701989261/9701989743
No comments:

Post a Comment