లెక్చరర్లు కావలెను - అనీ బిసెంట్ ఉమెన్స్ కాలేజ్

అనీ బిసెంట్ ఉమెన్స్ కాలేజ్ నందు లెక్చరర్లు కావలెను

కామర్స్
మాథ్స్
ఫిజిక్స్
ఎలక్ట్రానిక్స్
స్టాటిస్టిక్స్
కంప్యూటర్ సైన్స్
బయో-టెక్
కెమిస్ట్రీ
ఎకనామిక్స్
ఇంగ్లీష్
సంస్కృతి
తెలుగు
హిందీ
ఫిసికల్ డైరెక్టర్
లైబ్రేరియన్.............etc

అర్హత: పి.జి లో 55% ఉండాలి
ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు మీ యొక్క బయో-డేటా ను మరియు సంబంధిత సర్టిఫికెట్లను 7 రోజులలో మా చిరునామాకు పంపించగలరు

చిరునామ:
అనీ బిసెంట్ ఉమెన్స్ కాలేజ్ దిల్సుక్ నగర్
ఫోన్ : 24051172, 24143624

No comments:

Post a Comment