అర్జెంటు గ టెలి కాలేర్స్, సేల్స్ executives కావలెను - fair Credit Services (P) Ltd.

Fair Credit Services (P) Ltd. నందు టెలి కాలేర్స్ , సేల్స్ executives కావలెను

అర్హత:
పి.జి, డిగ్రీ విత్ గుడ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ , కార్ లోన్స్/హోం లోన్స్ / పర్సనల్ లోన్స్ లో అనుభవం కలిగి ఉండాలి .

ఫ్రేషేర్స్ కూడ అప్లై చేయొచ్చు.

ఇంటర్వ్యూ డేట్ : 22nd, 23rd, 24th మార్చ్ 2016 (11am to 5pm)

Email: faircreditservices@gmail.com
Walk in with resume and photo on
 Fair Credit Services (P) Ltd.
Flat No.501, sahithi vijaya Enclave, Beside Andhra Bank, Srinagar Colony,
Hyderabad-82, Ph:9394593945, 9848096060.

No comments:

Post a Comment