అప్లికేషన్ ఇంజనీర్ - Mayura Automation & Robotic Systems

ఉద్యోగ వివరణ
PLC,VFD, Servo ప్రాథమిక పట్టు కలిగి 1-2 సంవత్సరాల అనుభవం అవసరం.

భాషలు : తెలుగు / హిందీ
గుడ్ కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యం

సాంకేతిక / హెచ్ఆర్ ఇంటర్వ్యూ చెన్నై లో నిర్వహించ బడును.

జీతం: INR పరిశ్రమ ప్రమాణాలు ప్రకారం
ఇండస్ర్టీ ఆఫీసు సామగ్రి / ఆటోమేషన్

ఫంక్షనల్ ఏరియా: ఇంజినీరింగ్ డిజైన్, ఆర్ అండ్ డి

పాత్ర వర్గం: ఇంజినీరింగ్ డిజైన్

రోల్: డిజైన్ Engineer

స్థానం: హైదరాబాద్ / సికింద్రాబాద్

మరింత సమాచారం కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ ఇవ్వండి

No comments:

Post a Comment