ఇంటర్నషిప్ - వేతనం 10000 నెలకు అమ్మకాలు మరియు మార్కెటింగ్-V2V Solutions

V2V సొల్యూషన్స్ వద్ద హైదరాబాద్ లో సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ ఇంటర్న్

హైదరాబాద్ లో V2V సొల్యూషన్స్  కంపెనీ లో  అమ్మకాలు మరియు మార్కెటింగ్  నందు ఇంటర్నషిప్  వేతనం 5000  నెలకు

ఇంటర్న్ షిప్ గురించి:
ఎంపిక చేయబడిని ఇంటర్న్స్ ఈ క్రింద తెలుపబడిన విబాగాలలో పని చేయవల్సి ఉంటది.

డిజిటల్ మార్కెటింగ్

టెలిఫోనిక్ సేల్స్

ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్

అందుబాటులో  ఉన్న ఇంటర్న్షిప్పులు: 1

ఎవరు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు:

వ్యాపార అభివృద్ధిలో అనుభవవం కల వారికి మొదటి ప్రాధాన్యం ఇవ్వబడును.

ప్రారంబపు తేది: తక్షణమే

కాలపరిమానం: 2 నెలల

వేతనం: Rs.10000 / నెలకు

పోస్ట్ చేసిన తేదీ: 28 Mar, 2016

దరఖాస్తు గడువు: 18 Apr, 2016

మరింత సమాచారం కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ ఇవ్వండి

Sales And Marketing Internship in Hyderabad at V2V Solutions

About the Internship:

The selected intern(s) will work on following during the internship: 
Digital Marketing
Telephonic Sales
Online Marketing

# of Internships available: 1

Who can apply:

Prior experience in business development is an advantage.

Apply Here

No comments:

Post a Comment