ఐటీ ప్రోగ్రామర్ కావలెను జీతం 14000

Gateway Global Inc నందు ఐటీ ప్రోగ్రామర్ కావలెను జీతం

కంపనీ పేరు : Gateway Global Inc

జీతం: 14000 నెలకు

వివరణ: 
Gateway Global Inc నందు ఐటీ ప్రోగ్రామర్ కావలెను జీతం 14000 

చిరునామ: సైబర్బాద్, మాదాపూర్ - హైదరాబాద్

మరింత సమాచారం కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ ఇవ్వండి

No comments:

Post a Comment