చరిత్రలో ఈరోజు 16-04-2016

1848 ప్రముఖ సంఘ సంస్కర్త కందుకూరి విరేశలింగం పంతులు జననం.

1853:భారతదేశంలో మొదటి ప్రయాణికుల రైల్ బోర్ బంధర్ ముంబై థానే వరకు ప్రారంభించారు.

1889:ప్రముఖ హాస్యనటుడు చార్లీ చాప్లిన్ జననం.

1917:లెనిన్ ఫినాండ్లో ప్రవాసం నుండి తిరిగి పెట్రోగార్డ్కు వచ్చి రష్యన్ విప్లవంలో చేరాడు.

1962: మూడోసారి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వా నెహ్రు ఏర్పాటు చేశారు.

1976:జనాభా పెరుగుదలను అరికట్టేందుకు నూతన జనన నియంత్రణ కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం ప్రవేశ పెట్టింది.

No comments:

Post a Comment