హైదరాబాద్ లో హెడ్ కుక్ కావలెను - జీతం 20000

హైదరాబాద్ లోని Dhaba in the city కంపెనీ నందు హెడ్ కుక్ కావలెను

కంపనీ పేరు : Dhaba in the city

జీతం: 20000 నెలకు

అనుభవం: 3 సంవత్సరాల అనుభవం అవసరం

వివరణ

1 నుండి 5 సంవత్సరాల అనుభవంతో పాటు హంది, ఇంగ్లీష్ వొచ్చి ఉండాలి . పని సమయాలను: ఉదయం 11 గంటల నుండి రాత్రి 11 గంటల వరకు

ఓపెనింగ్: 02

చిరునామ: సైబరాబాద్, మాదాపూర్ - హైదరాబాద్

మరింత సమాచారం కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ ఇవ్వండి

No comments:

Post a Comment