ఇంటర్నషిప్ - వేతనం 5000 నెలకు మార్కెట్ రీసెర్చ్-Xpedient

హైదరాబాద్ లో Xpedient కంపెనీ లో  మార్కెట్ రీసెర్చ్ నందు ఇంటర్నషిప్  వేతనం 5000  నెలకు

ఇంటర్న్ షిప్ గురించి:
ఎంపిక చేయబడిని ఇంటర్న్స్ ఈ క్రింద తెలుపబడిన విబాగాలలో పని చేయవల్సి ఉంటది

మార్కెట్ రీసెర్చ్ / విశ్లేషణ.
ఆన్లైన్ / ఆఫ్లైన్ డేటా సేకరణ
ఆన్లైన్ డేటా ఎంట్రీ

అందుబాటులో  ఉన్న ఇంటర్న్షిప్పులు: 8

ఎవరు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు:
మార్కెటింగ్ స్ట్రీమ్లో ఎంబీఏ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులకు మరింత ఎంచుకోదగినవి
BBA పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
పరిజ్ఞానం కలిగిన అభ్యర్థులు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ప్రారంబపు తేది: తక్షణమే
కాలపరిమానం: 2 నెలల
వేతనం: Rs.5000 / నెల
పోస్ట్ చేసిన తేదీ: 28 Mar, 2016
దరఖాస్తు గడువు: 18 Apr, 2016

మరింత సమాచారం కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ ఇవ్వండి

Market Research Internship in Hyderabad at Xpedient

About the Internship:

The selected intern(s) will work on following during the internship:
Market Research/Analysis.
Online/Offline Data collection
Online data entry
of Internships available: 8

Who can apply:

Students who have completed their MBA in the stream of Marketing are more preferable.
Students who have completed their BBA also can apply.
Candidates who have knowledge in Digital Marketing can also apply.
Additional Information:

The interns must have excellent communication skills.
They must be pro-active.
If the interns prove their performance,they can be given full-time employment as well(If we have requirement for the suitable position )

You can also share meaningful internship that you know and join the movement to build a Wikipedia of internships and win exciting prizes. Check out the Share an Internship Contest for more details.

 APPLY NOW


No comments:

Post a Comment