హైదరాబాద్ లో టెలికాలర్ కావలెను జీతం 7000

హైదరాబాద్ లోని Sync apps online ads pvt ltd కంపెనీ నందు టెలికాలర్ కావలెను

కంపనీ పేరు : Sync apps online ads pvt ltd

జీతం: 7000

అనుభవం: 1 ఇయర్స్ అనుభవం అవసరం

వివరణ:

30 మంది టెలికాలర్స్ కావలెను కనీసం 1 సంవత్సరం అనుభవం కలిగి ఉండాలి . ఫ్రేషేర్స్ కూడ అప్లై చేసుకోవొచ్చు .

ఓపెనింగ్: ౩౦

చిరునామ: బేగుంపేట్, హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ 1, హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ ||, ప్రకాశం నగర్, రాజ్ బోలారం, హైదరాబాద్.

మరింత సమాచారం కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ ఇవ్వండి

No comments:

Post a Comment