హైదరాబాద్ లో వెల్డర్ కావలెను - జీతం 7000

హైదరాబాద్ లోని Raghavendra engineering work కంపెనీ నందు వెల్డర్ కావలెను

కంపనీ పేరు : Raghavendra engineering work

జీతం: 7000 నెలకు

అనుభవం: 1 సంవత్సరం అనుభవం అవసరం

వివరణ

వెల్డర్గ 1 సంవత్సరం అనుభవం కావలెను

ఓపెనింగ్: 04

జెండర్ : మేల్

చిరునామ: పుతిబౌలి, రంకోటి, స్టేట్ బ్యాంక్ అఫ్ ఇండియ ఇన్ హైదరాబాద్

మరింత సమాచారం కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ ఇవ్వండి

No comments:

Post a Comment