ఇంటర్నషిప్ - ఆండ్రాయిడ్ App డెవలప్మెంట్ వేతనం 15000 నెలకు Fabulyst

హైదరాబాద్ లో Fabulyst  కంపెనీ లో  ఆండ్రాయిడ్ App డెవలప్మెంట్ నందు ఇంటర్నషిప్  కలదు వేతనం 15000  నెలకు

ఇంటర్న్ షిప్ గురించి:
ఎంపిక చేయబడిని ఇంటర్న్స్ ఈ క్రింద తెలుపబడిన విబాగాలలో పని చేయవల్సి ఉంటది.

ఆండ్రాయిడ్ App డెవలప్మెంట్

పిక్సెల్ పెర్ఫెక్ట్ డిజైన్ , ఎండ్ టు ఎండ్ డెవలప్మెంట్

వినియోగదారు ఇంటర్ఫేస్ రూపకల్పన

అందుబాటులో  ఉన్న ఇంటర్న్షిప్పులు: 2

ప్రారంబపు తేది: 20 Apr, 2016

కాలపరిమానం: 2 నెలల

వేతనం: Rs.15000  / నెలకు

పోస్ట్ చేసిన తేదీ: 29 Mar, 2016

దరఖాస్తు గడువు: 17 Apr, 2016

మరింత సమాచారం కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ ఇవ్వండి

Android App Development Internship in Hyderabad at Fabulyst

About the Internship:

The selected intern(s) will work on following during the internship: 
Android app development 
Owning the app development end-to-end including pixel perfect design
Bringing in user's perspective in development

# of Internships available: 2

Who can apply:

Candidates with strong bent to work amidst a core startup environment, deep technology & problem solving. 
The internship will be a hands-on experience in how to solve a complex real world with technology. Three things which define the work @ Fabulyst: Ownership, Deep tech, User feedback.

Apply Here

No comments:

Post a Comment