రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఖాళీల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది

మేనేజర్, అసిస్టెంట్ మేనేజర్, తదితర ఖాళీల భర్తీకి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది.

మేనేజర్ (టెక్నికల్ - సివిల్): 3

మేనేజర్ (టెక్నికల్ - ఎలక్టికల్):
అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (రాజభాష). 7

అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (సెక్యూరిటీ). 9 + అసిస్టెంట్ లైబ్రేరియన్ 6

దరఖాస్తు ఆన్లైన్లో ఏప్రిల్ 11 నుంచి,

చివరి తేది: 2 మే 

మరింత సమాచారం కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ ఇవ్వండి

No comments:

Post a Comment