సేవకురాలు కావలెను - coffee day జీతం 7400

హైదరాబాద్ లోని coffee day కంపెనీ నందు సేవకురాలు కావలెను

కంపనీ పేరు : coffee day

జీతం: 7400 నెలకు

వివరణ: 

అర్జెంటు గ coffee day కంపెనీ నందు సేవకురాలు కావలెను.

ఓపెనింగ్: 10

జెండర్ : మేల్

చిరునామ: ఎర్రగడ్డ, సనత్ నగర్ కాలనీ, భరత్ నగర్ కాలనీ, ఫతేనగర్ కాలనీ, స్వరజ్యానగర్-హైదరాబాద్

మరింత సమాచారం కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ ఇవ్వండి

No comments:

Post a Comment