చరిత్రలో ఈరోజు 09-05-2016

1540 మేవార్ రాజు రాణా ప్రతాప్సింగ్ జననం.

1773 ఢిల్లీలోని మహరాజా సురజ్ మహల్ ఫై దాడి జరిగింది

1866. గోపాలకృష్ణ గోఖలే జననం.

1954 సుప్రసిద్ద భారతీయ నాట్యకారిణి మల్లికా సారాభాయ్ జననం.

1981: ప్రముఖ స్వాతంత్ర్య సమరయోధురాలు దుర్గబాయ్ దేశ్ ముఖ్ మరణం.

1986: ఎవరెస్ట్ శిఖరం ఎక్కిన మొదటివ్యక్తి టెన్సింగ్

No comments:

Post a Comment